Sociaal Huis Portavida

Het Sociaal Huis Portavida - OCMW is er voor elke Genkenaar. Je kan er terecht met kleine of grote vragen rond welzijn en gezondheid.

SeniorenNet

Een samenleving is maar volwaardig wanneer iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien. Het is dan ook van het grootste belang dat de groep van de senioren (een steeds aangroeiende groep met eigen wensen en noden) hierbij voldoende ondersteund wordt. Dit kan alleen maar bereikt worden wanneer niet alleen de overheid en alle betrokken organisaties, maar ook de senioren zelf, samenwerken. Aandacht besteden aan onze lichamelijke en geestelijke gezondheid draagt ertoe bij dat we ook op hoge(re) leeftijd kunnen genieten van deze extra levensfase die we in vergelijking met de generatie van onze ouders cadeau krijgen. Hoofdredacteur Stefaan Van Laere. 

 

C-mine 

C-mine is een creatieve hotspot voor artistiek talent, geclusterd op een unieke industriële mijnerfgoedsite. Geworteld in het verleden helpt C-mine de toekomst vormgeven. Door sterke partnerships aan te gaan en in dialoog te staan met diverse artistieke actoren uit verschillende disciplines. Door de brede community te betrekken in een veelzijdige context rond studie, onderzoek, ontwerp, innovatie, creatie en reflectie.

Vlaanderen Vakantieland

Het afgelopen jaar heeft de Vlaming zijn Vlaanderen herontdekt.

Seniorenuniversiteit UHasselt